SU TASARRUFU

SU TASARRUFU

TUZA DOYMUŞ TOPRAKLAR

TUZA DOYMUŞ TOPRAKLAR

TUZLU SU

TUZLU SU

TIKANMA

TIKANMA

BESİN ALIMI

BESİN ALIMI

NEMATODLAR

NEMATODLAR

TUZLU SU

[Ne Yapıyoruz]

TUZ VEYA YUKSEK SARJLI SULAMA SUYU VERİMLİLİĞİ AZALTIR, EKİNLERE ZARAR VERİR VE ÇEŞİTLİLİĞİ AZALTIR

Sistem, suda çözünmüş kaldıkları için zararlı tuzlar üzerinde bir liç etkisine sahiptir. Bitki tarafından emilmeyenler rizosferin altında taşınır.

Artık toprak gözeneklerinde kristalleşmez ve birikmezler ve artık bitkinin beslenmesini engelleyemezler.

İDEAL ÇÖZÜM BASİT, VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLACAKTIR

Tuzlar suda çözünmüş halde kalır ve bitki tarafından emilmeyen tuzlar rizosferin altına taşınır. Tuzlar artık toprak gözeneklerind

Etki Faaliyet Avantajları Yararları
Su Toprakta liç etkisi

Rizosferde toprak tuzluluğunu ve mineral kristalleşmesini azaltır

Bitkinin su emme kapasitesini artırır

Daha iyi toprak kalitesi

Verimi ve kaliteyi artırır

Yüksek tuzluluklu su artık bir sorun değil

Doymuş topraklar artık bir sorun değil

Tuzlu topraklarda tarıma izin verir

Çalışma Modu

[ Nasıl Çalışır ]

Dünyanın dört bir yanındaki yetiştiricilerin karşılaştığı kati gerçeklik, sulamada kullanılan büyük miktarda suyun yetersiz kalitede olması ve zaman içinde araziyi amaca uygun olmayan tuzların birikmesine yol aç

Su Ve Mineraller

[Optimize Edilmiş Emilim]

Kaydırıcıyı Sola-Sağa Hareket Ettirin :

Without Aqua4D With Aqua4D