Prencipe Tommaso

ENDÜSTRİYEL DOMATES ÜRETİMİ   |   TARLA

Prencipe Tommaso

Aqua-4D® SİSTEMİNİN MONTAJI: GÜNEY İTALYA NIN EN BÜYÜK ENDÜSTRİYEL DOMATES ÜRETİCİSİNİN SAHALARINA.

DURUM

Çiftçilerin en büyük problemi Apical Necrosis olarak son birkaç yılda ortaya çıkmıştı. Bunun nedeni yüksek tuzluluğa sahip ucuz maliyetli kuyu suylarıydı. EC 3,5 değerindeydi.Ve burum yakındaki tüm ekili alanları tehdit ediyordu ve etkiliyordu.

Alternatif su kaynağı 1,5km uzaklıktaki nehir suyuydu. Bu su kaynağını kullanmak Apical Necrosis sorunu çözüyordu. Ancak bunun maliyeti, yeni borulama ve pompa istasyonu vb giderler hesaplandığında oldukça yüksekti ve problemin gelecekte tekrar yaşanabilmesine kesin çözüm değildi.

ÇÖZÜM

3ha lık bir alanı kuyudan gelen EC3,5 değerindeki suyla sulayan sisteme Aqua-4D® 1440 E Pro 80m3/hr akış debili sistem test için monte edildi.

Karşılaştırma nehirden geçici olarak temin edilen EC 0,5 değerinde suyla sulanan arazi ile yapıldı.

SONUÇLAR

Çiftçiler yaptıkları gözlemlerde yakın olan tüm arazilerde Apical Necrosis yok olduğunu tespit ettiler.

Sorunsuz sahalardaki benzer verim değerleri elde edilirken, su tüketimi 5% düzeyinde azaldı.

Edinilen bilgi; Aqua-4D® yine son derece başarılı olmuştu.

ARTAN ÜRETİM

ÖNCE 10T/ha
SONRA 12T/ha