Kireçlenmenin, demir ve manganez birikiminin önlenmesi

Kireçlenme nedir?

Sert sular çok miktarda mineral ihtiva ederler. Başlıcaları Kalsiyum ve Magnezyum dur, bazen ise Demir ve Manganez de mevcut olabilir.

 

Zamanla bu mineraller su tesisatı içine yapışacaklar, ve katmak katman üstüne birikecekler.

Mineral birikiminin sonuçları

  • Nipellerin ve regülatörlerin tıkanması
  • Basınç kayıpları
  • Nipel tıkanmaları ve sızdırmaları
  • Kireç ve mineral birikimleri, mikroorganizmalar için konforlu bir yaşam alanıdır. Mikroorganizmaların rahatça yapışabileceği çıkıntılı yüzeylere sahiptirler.

Zamanla su tesisatınızı ve üzerindeki ekipmanları değiştirmek zorunda kalırsınız ki bu size para ve zaman kaybettirir.

Scaling: Nipple drinkers sticking or leaking

Kireçin klasik kimyasal ürünlerle kaldırılması

  • Kireci çözmek için suyun pH ı asit ilave edilerek düşürülmelidir.
  • Bu temizleme prosesi sadece iki sürü arasında (iki üretim periyodu arasında) yapılabilir.
Scaling: Clogged plumbing and regulators

Aqua-4D® fiziksel su iyileştirme cihazı ile Kireçin kaldırılmasına yeni bir yaklaşım

  • Tüm mineraller suyun içinde tam olarak eritilir
  • Su hatlarında ve nipellerde herhangi bir kireç birikintisi kalmaz
  • Kimyasal kullanılmaz
  • Bakımsızdır